Velp Nieuwe Ruimte

van 27 januari tot en met 10 maart 2019

Uitnodiging voor de expositie Architectuur

Nieuwe Ruimte brengt deze winter een aantal werken bij elkaar onder de noemer ‘Architectuur’. Weliswaar een veel omvattend begrip, maar uiteraard nu in verband gebracht met uitingen van beeldende kunst. Vooral wordt aandacht besteed aan een tweetal kanten van die ontmoeting: kunstenaars die architectuur, gebouwen, bouwsels of stedelijke situaties als onderwerp hebben voor hun schilderijen, tekeningen, of objecten. En kunstenaars die al ontwerpend gebouwen of delen daarvan en tevens de gebouwde omgeving, in de werkelijkheid  tot stand brengen. Soms in samenwerking met architecten of andere ontwerpers. De eerste groep bestaat uit leden van de Nieuwe Ruimte en daarnaast zijn een aantal gastexposanten uitgenodigd in wiens werk ‘architectuur’ een grote rol speelt. De tweede groep zijn kunstenaars die aan architectuur of stedenbouw verwante projecten ontwerpen en uitvoeren.                      

In de gemeente Rheden zijn drie pleinen ontworpen en met behulp van tekeningen, foto’s en maquettes wordt hier binnen de expositie aandacht aan besteed. Het gaat om ontwerpen van Ruud-Jan Kokke, Eugene Terwindt en Gerrit van Middelkoop.
Op de feestelijke opening op zondagmiddag 27 januari 2019 om 15.00 uur kunt u genieten van een vraaggesprek met deze drie kunstenaars/ontwerpers over hun uitgangspunten bij die ontwerpen.U bent van harte welkom!

Tevens is Ben Haggeman kunstenaar van de maand met ook het thema architectuur, deze is parallel met de looptijd van de expositie architectuur van 27 januari tot 10 maart.

Ik zal bij de opening van de expositie aanwezig zijn

Nieuwe Ruimte, Den Heuvel 326881 VE, Velp Geopend op zaterdagen en zondagen van 12.00  tot 17.00 uur De tentoonstelling zal duren van 27 januari tot 10 maart 2019